fbpx

Компютър или облак? Разходи за един месец за работно място при закупуване на компютър.

*Може да променяте цените в квадратите.
*Цените са без ДДС
Първоначални разходи
Компютър лв. \  месеца = 10 лв.
Windows ОС: лв. \  месеца = 6 лв.
Инсталиране: лв. \  месеца = 1 лв.
Настройки на принтери, мрежа, ел. Подпис и др. лв. \  месеца = 0 лв.
Месечни разходи
Системно администриране: лв. \  месеца = 55 лв.
Ел. енергия - 500W x 8h x 21 дни х 0,16: лв. \  месеца = 20 лв.
Текущи разходи:
Части след изтичане на гаранцията от 3 години: лв. \  месеца = 4 лв.
Обща сума без ДДС:  96 лв.
Обща сума с ДДС:  115.20 лв.