poster2_enДругите използват облака за съхранение на информация.
А ние – за ежедневна работа.

 MyClusterDesktop от Инсес

По данни на Forbes, 59% от малките и средни предприятия
забелязват значителни предимства след преминаване в облака.
Прехвърлете всичките си програми, файлове и емейли в облака.
Работете от всяко място и от всяко устройство.

Защо?

  • Увеличавате/намалявате ресурсите на месечна база;
  • Имате архив на работата си от предния ден;
  • Лицензни се.


Научете повече на www.myclusterdesktop.com
или се обадете на 0700 17696

Съгласно Закона за електронната търговия този мейл е непоискано търговско съобщение.

Вашият адрес е взет от публичното интернет пространство.

Ако не искате да получавате писма, моля натиснете ОТПИСВАНЕ

www.incess.eu | office@incess.eu