Облачна Услуга


MyClusterDesktop представлява услуга, при която целият компютър заедно със своята информация и програми се намират в облака. По този начин не сме зависими от ограничен хардуер и конкретното му местоположение. Можем да достъпим информацията си от всяко устройство свързано с Интернет като: смарт телефони, таблети, други компютри и дори смарт телевизори. Друго голямо предимство на тази услуга е сигурността, освен традиционната антивирусна защита и нива на достъп, ClusterDesktop предлага криптиране с отделен сертификат на цялата информация. Информацията е допълнително защитена и с автоматични архиви.

Облачна Услуга или Настолен Компютър?


Нови Възможности

Продуктивност и Гъвкавост Мобилност достъп от всеки компютър и мобилно устройство Контрол и централизацияна работата на цялата фирма

Какво Включва Облака?

Адекватен Хардуер Лиценз за   и  по желание Сигурност и архивиране Поддръжкаи отстраняване на проблеми

Какво ще Спестим?

Ежемесечни разходи за Поддръжка Хардуерни разходи Време

Компютър или Облак?


Разходи за един месец за работно място
*Може да променяте цените в квадратите.
*Цените са без ДДС
Първоначални разходи
Компютър лв. \  месеца = 10 лв.
Windows ОС: лв. \  месеца = 6 лв.
Инсталиране: лв. \  месеца = 1 лв.
Настройки на принтери, мрежа, ел. Подпис и др. лв. \  месеца = 0 лв.
Месечни разходи
Системно администриране: лв. \  месеца = 55 лв.
Ел. енергия - 500W x 8h x 21 дни х 0,16: лв. \  месеца = 20 лв.
Текущи разходи:
Части след изтичане на гаранцията от 3 години: лв. \  месеца = 4 лв.
Обща сума без ДДС:  96 лв.
Обща сума с ДДС:  115.20 лв.

Колко струва?


Какво включва облака:

 •  хардуерно пространство;
 •  лицензи за ползване на Windows Server и антивирусна програма за заявения брой потребители;
 •  лицензи за ползване на MS Office (по желание);
 •  автоматично архивиране;
 •  системно администриране и отстраняване на проблеми.

Какво спестява облака:

 •  ежемесечни разходи за поддръжка и системно администриране;
 •  хардуерни разходи за компютри и части, UPS, ел. енергия;
 •  време.

Какви възможности дава облака:

 •  Мобилност - може да се работи от всяко място и устройство – необходим е само интернет;
 •  Централизирана работа на целия офис;
 •  Гъвкавост - увеличаване или намаляване на ресурсите според необходимостта всеки месец.

Цени на месец за стандартни офис потребители:

 за активна работа:
 •  за 1 потребител (2 GB памет, 15 GB дисково пространство, 2 core + 1 бр. лицензи за Windows + Антивирусна програма + архивиране + Пренасочване на принтери + Пренасочване на скенери + Пренасочване на уеб камери)– 56 лева без ДДС на месец;
 •  за 2 потребителя (4 GB памет, 30 GB дисково пространство, 2 core + 2 бр. лицензи за Windows + Антивирусна програма + архивиране + Пренасочване на принтери + Пренасочване на скенери + Пренасочване на уеб камери)– 83 лева без ДДС на месец;
 •  за 3 потребителя (6 GB памет, 45 GB дисково пространство, 2 core + 3 бр. лицензи за Windows + Антивирусна програма + архивиране + Пренасочване на принтери + Пренасочване на скенери + Пренасочване на уеб камери)– 109 лева без ДДС на месец;
 •  за 4 потребителя (8 GB памет, 60 GB дисково пространство, 2 core + 4 бр. лицензи за Windows + Антивирусна програма + архивиране + Пренасочване на принтери + Пренасочване на скенери + Пренасочване на уеб камери)– 137 лева без ДДС на месец;
 •  за 5 потребителя (10 GB памет, 75 GB дисково пространство, 2 core + 5 бр. лицензи за Windows + Антивирусна програма + архивиране + Пренасочване на принтери + Пренасочване на скенери + Пренасочване на уеб камери)– 163 лева без ДДС на месец;
 •  за 10 потребителя (20 GB памет, 150 GB дисково пространство, 2 core + 10 бр. лицензи за Windows + Антивирусна програма + архивиране + Пренасочване на принтери + Пренасочване на скенери + Пренасочване на уеб камери)– 296 лева без ДДС на месец.

За всеки потребител са инсталирани стандартни безплатни офис програми. Може да се инсталира Office 365 Pro Plus. Цена на месец за един лиценз - 25 лева без ДДС. Може да се инсталира и лицензен Microsoft Office Pro (Word, Excel, PowerPoint, Outlook, OneNote, Publisher and Access). Цена на месец за един лиценз – 39 лева без ДДС.
Microsoft Office Pro може да се инсталира на един или няколко потребителя за един или няколко месеца според нуждите ви.

Калкулатор на месечна цена


*Може да променяте параметрите в квадратите.
Number of Users:
RAM in GB:
HDD in GB:
NUMBER of vCPU:
Scan Support (0/1):
Web Cam Support (0/1):
Number of Office Pro:
Обща сума без ДДС:   лв.
Обща сума с ДДС:   лв.
Цена на час без ДДС:   лв.
Цена на час с ДДС:   лв.


Често задавани въпроси


1. В момента на диск в компютъра съхранявам множество папки, съдържащи други папки с файлове в различен формат PDF, WORD, EXCEL, JPEG. В Облака по същия начин ли ще изглеждат и ще бъдат подредени папките?
Да, папките, които се преместят в Облака, запазват съдържанието си непроменено. Всяка преместена папка ще изглежда по същия начин.
2. В момента използвам информацията на компютъра си свободно, без да въвеждам пароли. В Облака се влиза с парола. Колко пъти на ден трябва да въвеждам паролата за Облака?
Паролата се въвежда веднъж, само при първото влизане за деня. При желание, паролата може да се запамети и да не се въвежда повторно.
3. В електронната си поща получавам и изпращам файлове. Как в електронната си поща мога да сваля/прикача файл в Облака?
Влизате в Облака, отваряте си пощата и сваляте/прикачвате файловете, както до сега. Файловете се прехвърлят между Облака и компютъра с copy/paste.
4. В момента сканирам с многофункционалното си устройство (копир, принтер, скенер) и запаметявам файловете във формат PDF върху компютъра в определени папки. Какъв е механизмът, ако запаметявам сканираните файлове върху Облака?
Влизате в Облака, сканирате файловете и ги запаметявате, както до сега в Облака или на локалния компютър.
5. Как се принтират файлове, които се намират в Облака?
Настройваме принтера в Облака и печатате, както до сега.
6. Може ли едновременно да имам файлове на компютъра и на Облака и ако реша да прехвърля някой файл от компютъра върху Облака или обратно, да сваля файлове от Облака върху компютъра си? Какъв е механизмът?
Файловете се прехвърлят свободно, както прехвърляш между C:// и D:// например. Буквата на Облака е Y://
7. Как се подават заявления и декларации в сайта на Търговския регистър, НАП и НОИ по електронен път, ако трябва да иползвам файлове от Облака?
Влизате в Облака, отваряте сайта и прикачвате файловете.
8. Файловете в Облака ще се ползват от двама души, от два различни компютъра. Може ли едновременно и двамата души да са в Облака и да отварят един и същ файл?
Да, но за единия човек файла ще е READ Only.
9. Антивирусната програма и различните настройки само за информацията в Облака ли ще се отнасят или ще обслужват и компютъра ми?
Антивирусната програма в Облака е само за него. Само файловете, които са на Облака се архивират и защитават.
10. Може ли да ползвам 1 месец Облака и ако не съм доволен или ми се затруднява ежедневната работа да се откажа?
Да
11. Има ли архивиране в Облака?
Да, има няколко архива.
12.Какво става, ако изтрия файл без да искам?
Ние го възстановяваме от архива.
13. Мога ли да инсталирам програми в Облака?
Не, ние го правим за Вас по Ваше желание.
14. Мога ли да сваля файлове от Облака върху преносим носител (USB flash памет, преносим диск)?
Да.

Референции


Използваме облачната услуга за обработка и осчетоводяване на документите на нашите клиенти. Услугата е изключително гъвкава и ни дава възможност да използваме и плащаме точно толкава ресурси, колкото са ни необходими месечно.

Николай Неделчев

Николай Неделчев

Управител - Кредере 1998 ЕООД

Използваме облачната услуга от м. юни 2016. Това ни дава възможност да работим сигурно и спокойно и ни спестява разходи за поддръжка на компютри.


Камен Узунов

Камен Узунов

Управител - Приста комерс ООД уебсайт

We use the cloud service since August 2015. We do our everyday office work like document and email processing as well as our Access data base program. The cloud service is reliable and secure.


Peter Grundh

Peter Grundh

Executive manager - Ecogalvanic Ltd уебсайт

Работим с фирма Инсес ООД от 2007 г. Като продължение на системното администриране в нашата фирма, от м. август 2015 прехвърлихме част от работата си в облака. Това се оказа изключително удобно и изгодно решение. Постепенно преместихме цялата компютърна дейност на фирмата на отдалечени сървъри. Всички наши специализирани програми и бази данни са на сигурно място и се достъпват по всяко време.

Слави Славов

Слави Славов

Собственик - Ергодизайн ООД уебсайт

Работим в облака вече една година. Получаваме изключително бързо съдействие от екипа на Инсес ООД. Всички файлове достъпваме и обработваме отдалечено. SQL базираната ни счетоводна програма също е инсталирана и работи в облака. Подаваме успешно всички счетоводни справки и декларации към НАП, НОИ и НССИ.


Мариела и Николай Ставреви

Мариела и Николай Ставреви

Управители - Никси-НС ООД

Изключително професионална работа. Имам поглед над бизнеса в България и мога да потвърдя, че такива хора са малко.Алиция Профирова

Алиция Профирова

Дипломиран Експерт Счетоводител - Четвърта софийска регионална организация

НЕЩО ИНТЕРЕСНО


За удобствата, свободата, работата и облака ...

    Случвало ли ви се е да имате работа, но да не ви се стои в офиса? Имали ли сте моменти когато ви се иска да сте на почивка, но не можете, защото имате да спазвате срокове? Повреждал ли ви се е компютъра когато най-много бързате и сте под напрежение? Били ли сте на летището, автогарата или гарата и да ви поискат информация която се намира на компютъра в офиса ви? Искало ли ви се е да работите с колегите си в обща среда, така че да получите веднага направените промени? Замисля ли ли сте се колко е по-впечатляващо да покажете на живо работата си?
   Това са проблеми, с които всеки един от нас се е сблъсквал, а решението е просто и очевидно – работете отдалечено. Нещо повече качете всичките си програми и файлове в облака – това ще ви донесе повече удобство, ще имате достъп 24/7 и при това от различни устройства, ще намирате бързо необходимата информация или ще нанасяте промени които да са достъпни веднага за останалите ви колеги или клиенти – просто вашата информация ще Ви следва навсякъде. Това не е нещо, което очакваме да бъде достъпно в бъдеще, а може да бъде ваше още сега. С нашата нова услуга – myClusterDesktop, ние ви предоставяме облачното пространство и ресурси, всички необходими лицензи, технически експерти, които да отговорят на вашите нужди, антивирусна защита и ежедневни архиви на цялата ви информация, а вие се съсредоточавате върху това което е най-важно за вас.
   Всички ваши устройства като принтери, скенери и електронни подписи се настройват за работа с вашият акаунт в облака. Достъпът от всеки компютър, таблет, телефон или дори смарт телевизор е изключително лесен. Получавате повече и по-пълноценно време за вас и семейството ви, а ако сте работохолици повече вдъхновение и удовлетворение от работата си. Ние искрено вярваме, че това е услуга за всички които ценят удобството и свободата си, един безкомпютърен компютър в джоба ви – ваш личен облак.
Безплатна демо версия на облачната услуга и допълнителна информация е достъпна ТУК  /поради съображения за сигурност достъпът до интернет в демо акаунтите е ограничен/.Искате ли да подавате ДДС декларацията докато сте на почивка?

    Повечето счетоводители съобразяват ритъма си на живот със сроковете които данъчната администрация и статистиката им поставят.
   Запитвали ли сте се какво би било ако имахте достъп до всичките си програми, данни и електронни подписи по което и да е време и където и да се намирате. Може да звучи изненадващо но това не е само мечта а реалност. С нашата услуга – myClusterDesktop, ние преместваме целият Ви компютър в облака, т.е. на сървъри разположени в надежден дата център, и Вие започвате да работите отдалечено. Това разкрива нови възможности пред Вас – като да отидете на почивка и и да си свършите работата, която е възникнала извънредно. Единственото от което имате нужда е интернет и устройство през което да достъпите сървърите на които е качена информацията Ви – (това може да е лаптоп, таблет, телефон а дори и компютър който не е ваша собственост). С тази услуга сроковете няма вече да пречат на плановете Ви, а Вие ще преоткриете свободата и възможността да и се наслаждавате без ограничения. Автоматичните архиви на цялата информация Ви дават надеждност и сигурност. Нашите системни администратори са на Ваше разположение и могат да отстранят възникналите проблеми бързо и ефективно, без да се налага да идват до Вашия офис. Може да избирате измежду по-голям брой служители, които да работят за Вас, защото вече няма да е необходимо да се намират в определен град или офис – те просто ще работят отдалечено.
   Докато другите използват облака за съхранение на информация, ние го използваме за ежедневна работа.
Да се работи отдалечено има много предимства, и това внася нов привкус в живота Ви, като например сутринта да карате ски а след обяд да подадете ДДС.


ЕКИП


Емил Парашкевов
основател
LinkedIn netteam@dir.bgwww.clusterdesktop.com
Свилена Стефанова
системен администратор
office@myclusterdesktop.com
Павел Ангелов
системен администратор
office@myclusterdesktop.com
Тео Парашкевов
системен администратор
office@myclusterdesktop.com
Юлиана Парашкевова
маркетинг и продажби
LinkedInFacebook office@myclusterdesktop.com

ПИШЕТЕ НИ


 

 

 

 

* Обозначава задължителни полета